Σημεία της πρότασης της Μαρίας Οικονομάκου για κήρυξη Εθνικού Δρυμού (Ε.Δ.) Ταϋγέτου

Σημεία της πρότασης της Μαρίας Οικονομάκου για κήρυξη Εθνικού Δρυμού (Ε.Δ.) Ταϋγέτου

Οι τελευταίες καταστροφές στα χωριά του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου επιβάλλουν να στείλουμε ένα μήνυμα αγώνα και συσπείρωσης. Πρέπει όλοι μαζί να στείλουμε προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, να θωρακίσουμε και να βελτιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Είναι προφανές ότι η κήρυξη Εθνικού Δρυμού (Ε.Δ.) του όρους Ταϋγέτου είναι εθνικής σημασίας για περιβαλλοντικό έργο άμεσης προτεραιότητας που αφορά ολόκληρο τον ορεινό όγκο.

Σχετικά με την πρότασή μας για κήρυξη του Ταϋγέτου ως Εθνικού Δρυμού, αυτό θα έχει ως κυρίαρχο στοιχείο να πάψει να βρίσκεται αυτή η σημαντική, αλλά υποβαθμισμένη περιοχή στην αφάνεια, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε μικρότερης σπουδαιότητας δρυμούς ανά τη χώρα μας.

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης θα μπορέσουμε να δώσουμε στον Ταΰγετο την προσοχή που του αξίζει, ώστε να προγραμματιστεί και να γίνει ό,τι απαιτείται προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο του εθνικού δρυμού, που όχι μόνο θα προστατεύσει, αλλά και θα αναδείξει την περιοχή, δίνοντάς της προοπτικές ανάπτυξης.

Όπως είναι φυσικό, οι εθνικοί δρυμοί περιλαμβάνουν κυρίως ορεινές και δασικές εκτάσεις ιδιαιτέρου επιστημονικού και οικολογικού ενδιαφέροντος, ενώ ο κύριος σκοπός της κήρυξής τους είναι η διατήρηση πολυτίμων στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς.

Η κήρυξη του ορεινού όγκου Ταϋγέτου σε Εθνικό Δρυμό έχει τους παρακάτω στόχους:

Στόχος Ι: Διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων φυσικών, βιολογικών και πολιτιστικών αξιών του δρυμού. Στο στόχο αυτό περιλαμβάνεται η διατήρηση και αειφορική χρήση των φυσικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή που επηρεάζεται και επηρεάζει το δρυμό.

Στόχος ΙΙ: Προώθηση ενεργειών για την καλύτερη γνώση και παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων αξιών του δρυμού και την αξιοποίηση του για επιστημονική έρευνα και παροχή ευκαιριών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

Στόχος ΙΙΙ: Προώθηση οικοτουριστικών δραστηριοτήτων με βάση τον Εθνικό Δρυμό, στο πλαίσιο οικοανάπτυξης της περιοχής, με ενέργειες όπως:

-Κατάλληλη ανάδειξη και προβολή του δρυμού
-Παροχή ευκολιών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην επιδίωξή τους για γνωριμία του περιβάλλοντος του δρυμού, την ικανοποίηση αναγκών αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την παραμονή τους στο ύπαιθρο με άνεση και ασφάλεια
-Ενίσχυση προγραμμάτων βελτίωσης των τουριστικών διευκολύνσεων (διανυκτέρευση, σίτιση κ.λπ.) και της τεχνικής υποδομής, στην ευρύτερη περιοχή του δρυμού
-Ενίσχυση του αγροτουρισμού και συμβολή στην αξιοποίηση παραδοσιακών προϊόντων και δραστηριοτήτων
-Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δρυμού για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων.

Είναι γεγονός ότι οι εθνικοί δρυμοί και οι προστατευόμενες γενικά περιοχές αποτελούν πόλο έλξης ενός συνεχώς αυξανομένου αριθμού επισκεπτών που συμμετέχει σε διάφορες μορφές φυσιολατρικού ή περιηγητικού συμβάλλοντας, ως εκ τούτου συμβάλλουν, όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, αλλά και στην παροχή σημαντικών ευκαιριών αναζωογόνησης και ανάπτυξης της περιφέρειας στην οποία βρίσκονται οι περιοχές αυτές.

Στόχος ΙV: Εξασφάλιση κατάλληλων διοικητικών ή άλλων αποτελεσματικών μηχανισμών για την προώθηση και εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης. Τη διαχείριση αναλαμβάνει ο Φορέας Εθνικού Δρυμού. Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται από εκπροσώπους υπουργείων, υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και ειδικούς επιστήμονες.

Μαρία Οικονομάκου , Υποψήφια Δήμαρχος Καλαμάτας με το Συνδυασμό «Καλαμάτα Ξεκινάμε»

Ανακοίνωση υπ. Δημάρχου Μαρίας Ηλ. Οικονομάκου σχετικά με την πρόσκληση από το συνδυασμό ‘Καλαμάτα Τόπος Ζωής’

Ανακοίνωση υπ. Δημάρχου Μαρίας Ηλ. Οικονομάκου σχετικά με την πρόσκληση από το συνδυασμό ‘Καλαμάτα Τόπος Ζωής’

Από την πρώτη κιόλας δημόσια ανακοίνωση των θέσεων του συνδυασμού μας
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ξεκινάμε»,εγώ, σαν επικεφαλής του,τάχθηκα υπέρ των ευρύτερων δυνατών συναινέσεων και συγκλίσεων σε δημοτικό επίπεδο,όχι μόνο γιατί αυτό,ουσιαστικά,επιβάλλει,για λόγους αποτελεσματικής λειτουργίας του Δήμου,το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,αλλά και γιατί είναι μέρος της δικής μας πολιτικής
φιλοσοφίας.Πρότεινα,ακόμα,το διάλογο μεταξύ των παρατάξεων πριν απο τις εκλογές,για όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν κάθε Δήμο και είναι,κατά τη γνώμη μου,κατά κύκλους ενδιαφέροντος,η καθημερινότητα και η ασφάλεια του δημότη,η διαχείρηση των σκουπιδιών , οι υποδομές και οι άξονες ανάπτυξης του Δήμου.Έτσι,δεν θα μπορούσα, κατ΄αρχάς, να αρνηθώ τη συμμετοχή μου στην πρόσκληση συζήτησης της επικεφαλής του συνδυασμού «Καλαμάτα τόπος ζωης»,κ.Κουζή. Αυτό,όμως,προϋποθέτει,για να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί,τον κάθε φορά προσδιορισμό συγκεκριμένου θέματος για συζήτηση και όχι αόριστα την κατάθεση θέσεων για κάθε τι που (μπορεί να) αποτελεί μέρος του εκλογικού προγράμματος ενός συνδυασμού.Γιατί,τότε, δεν θα συμμετείχαμε παρά σε μια πολυπαραγοντική εκδήλωση με χαρακτηριστικά
επικοινωνιακής σκοπιμότητας.Συνεπώς,η παρουσία μου σε οποιαδήποτε δημόσια
συζήτηση είναι δεδομένη μόνο υπό προϋπόθεση τήρησης των παραπάνω.

Δεύτερη Ομάδα Υποψηφίων Ανακοίνωσε η υπ. Δήμαρχος Μαρία Οικονομάκου

Δεύτερη Ομάδα Υποψηφίων Ανακοίνωσε η υπ. Δήμαρχος Μαρία Οικονομάκου

Παρουσίαση νέων υποψηφίων και πρόσκληση συνδυασμών για διεξαγωγή δημοσκόπησης στο Δήμο Καλαμάτας.

Η ομιλία της κα Οικονομάκου: 

Έχω την εξαιρετική χαρά και τιμή, να υποδέχομαι σήμερα στη δημόσια ανακοίνωσή της, την επόμενη ομάδα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού μας «Καλαμάτα, ΞΕΚΙΝΑΜΕ». Τους ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν κατακτήσει επάξια την κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή, μέσα από την προσωπική τους διαδρομή στο επάγγελμα, την οικογένεια, το ευρύτερο περιβάλλον. Είναι ενεργοί δημότες, εξοπλισμένοι με τη γνώση της ζωής, που επέλεξαν να στρατευθούν μαζί μας, συνεισφέροντας το χρόνο τους και τις δημιουργικές τους ιδέες στη κοινή μας προσπάθεια.

Πάντοτε διατηρούσα την πολιτική άποψη ότι η ενασχόληση με τα κοινά πρέπει να έχει περιοδικότητα. Στο αυτοδιοικητικό πεδίο, που είναι κατεξοχήν προνομιακός χώρος ανάδειξης στελεχών της τοπικής κοινωνίας, καθένας από εμάς, συμπληρώνοντας ένα κύκλο προσφοράς και παρουσίας, θα πρέπει είτε να κρίνεται εξελισσόμενος, είτε να αποσύρεται τιμώμενος. Κι’ αυτό γιατί έτσι θα δίνεται η ευκαιρία στη νεώτερη γενιά να έρχεται στο προσκήνιο και να αναλαμβάνει ευθύνες, με την προσδοκία κάθε φορά οι επόμενοι να κρίνονται επιτυχέστεροι από τους προηγούμενους. Δεν δέχομαι την επαγγελματοποίηση της πολιτικής και πιστεύω βαθιά ότι η μονιμότητα δεν οδηγεί αναγκαστικά στην απόκτηση εμπειρίας. Και το αντίστροφο, η επίκληση της εμπειρίας δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογητικό άλλοθι μονιμότητας στα δημοτικά πράγματα.

Έτσι, η πολιτική μου αντίληψη δεν θα μπορούσε να υπηρετηθεί στο πλαίσιο του Δήμου Καλαμάτας, παρά μόνο με αυτόνομη δημοτική πορεία. Πορεία, που θα μου παρείχε την ελευθερία επιλογής προσώπων, χωρίς τις δεσμεύσεις που αναγκαστικά θα επέβαλε η συμμετοχή μου στη διαδικασία εκλογής νέου επικεφαλής μεταξύ των συμβούλων της σημερινής δημοτικής πλειοψηφίας. Η ίδια η κίνησή μου να τεθώ επικεφαλής του νέου συνδυασμού μας «Καλαμάτα, ΞΕΚΙΝΑΜΕ», δείχνει, νομίζω, καθαρά, ότι είναι προϊόν πολιτικής θέσης και όχι απόρροια προσωπικής μου φιλοδοξίας. Είναι, επομένως, προσωπική μου απόφαση και πολιτική επιλογή να στελεχώσω το ψηφοδέλτιό μου, κατά πρώτιστο λόγο, από ανθρώπους που είναι καταξιωμένοι κοινωνικά και επαγγελματικά, αν και χωρίς εμφανή προηγούμενη ενασχόληση με την ενεργό πολιτική. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πλεονέκτημα υπεραξίας του συνδυασμού μας γιατί δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στην εξαγγελία μου για πραγματική ανανέωση πολιτικών και προσώπων, στο Δήμο Καλαμάτας. Διαφορετικά, εκ των πραγμάτων, τα καινούργια πρόσωπα σε ένα ψηφοδέλτιο θα ήταν, ουσιαστικά, απλό συμπλήρωμα δίπλα στους παλιότερους συνυποψηφίους τους. Με αυτό το πνεύμα, ως νέα Δήμαρχος, θα καλέσω όλους, ανεξαιρέτως, τους δημοτικούς μου συμβούλους να αναλάβουν, έστω και με μειωμένη θητεία, ευθύνες Αντιδημάρχων. Αλλά και αυτοί που δεν θα εκλεγούν υποψηφίους του συνδυασμού μας, θα κληθούν να καταλάβουν, μαζί με συνδημότες μας, θέσεις μελών διοικήσεων δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, προκειμένου όλοι να μπορέσουν να αποδείξουν τις ικανότητές τους στη διαχείριση του Δήμου. Σε όλους θα δώσω την ευκαιρία και όλοι μας θα κριθούμε από τα αποτελέσματα. 

Πρόκειται για τους

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΗΛ. ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΟΠΡΑΝΟ-ΦΛΑΟΥΤΙΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΩΔΕΙΟΥ & ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[ΤΑΚΗΣ] ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΙΑΒΑΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΕΛΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΘΑΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΦ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Με την ευκαιρία, επίσης, της σημερινής μας συνάντησης, θα ήθελα, λόγω τρέχουσας επικαιρότητας, να αναφερθώ σε δύο θέματα δημοτικού και εκλογικού ενδιαφέροντος:

Με προσοχή παρακολουθώ τις δημόσιες αναφορές για τις πρόσφατες καταστροφές στην περιοχή του Ταϋγέτου και τις πρωτοβουλίες που ανακοινώνονται για την αντιμετώπισή τους. Πέρα, όμως, από τα άμεσα μέτρα πυροσβεστικού χαρακτήρα, η κατάσταση θέλει συνολική πρόβλεψη θεραπείας. Αν τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου δεν τον δούμε ως πρόσκληση ανάπτυξης, ανάλογης με αυτή που έχει ήδη υπάρξει στην παράκτια ζώνη του Δήμου Πύλου – Νέστορος με την τουριστική μονάδα του Costa – Navarino, αλλά και με αυτή που προοπτικά ανοίγεται σε όλη την παραθαλάσσια περιοχή του νομού μας, τότε νομίζω, πραγματικά, ότι δεν προσφέρουμε ουσιαστικές υπηρεσίες. Προς αυτή την κατεύθυνση και με συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάμεων του Δήμου, θεωρώ πως πρέπει να επιδιωχθεί,
συστηματικά και επίμονα, αυτό που κατά την άποψή μου θα αποτελούσε καθοριστική συμβολή μας: υπό την προϋπόθεση προστασίας των περιουσιών των κατοίκων της περιοχής, η ανακήρυξη μέρους του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου σε «εθνικό δρυμό», ώστε, σε συνδυασμό με την παροχή οικονομικών κινήτρων, φορολογικού και άλλου χαρακτήρα, σε επενδυτικά κεφάλαια, να μπορέσει να υπάρξει προσέλκυση ενδιαφέροντος για την πολλαπλή τουριστική αξιοποίηση της όλης περιοχής, με ανάδειξη της τοπικής αρχιτεκτονικής, των φυσικών χαρακτηριστικών βιοποικιλότητας του βουνού,των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων του κλπ.

Σε όλη την αυτοδιοικητική μου πορεία στο Δήμο Καλαμάτας, πολιτεύθηκα με εντιμότητα και ήθος, σεβασμό απέναντι στο συνδημότη και καθαρότητα στην εκφορά των πολιτικών μου απόψεων. Δεν  ιανοήθηκα
ποτέ να χρησιμοποιήσω διαρροές, ψιθύρους, μεθόδους τεχνητών εντυπώσεων, εργαλεία αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Το ίδιο, βέβαια, θα κάνω και τώρα, διεκδικώντας το Δήμο Καλαμάτας, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμμία περίπτωση ότι δεν έχω τη βούληση και τη δύναμη, εγώ και το επιτελείο μου, να υπερασπιστούμε την πορεία του συνδυασμού μας προς τις εκλογές, απέναντι σε  ποιαδήποτε απόπειρα χειραγώγησης των εκλογέων. Ζητώ, λοιπόν, από όλους τους συνυποψηφίους μου, για λόγους αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας, να χρηματοδοτήσουμε από κοινού έρευνα πρόθεσης της κοινής γνώμης, που θα ανατεθεί σε έγκυρη εταιρεία δημοσκοπήσεων, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν δημόσια από τα τοπικά ΜΜΕ του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Ο συνδυασμός μας δηλώνει πρώτος συμμετοχή στη διαδικασία αυτή. Αναμένουμε και από τους άλλους την ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή μας.