Το όνομα και το λογότυπό μας

Ο συνδυασμός μας έχει υιοθετήσει το κίτρινο και μπλε, υποδηλώνοντας το φως του ηλίου και το γαλάζιο της θάλασσας, στοιχεία φυσικού κάλλους της πατρίδας μας, που έχουν χαρακτηρίσει τη ζωή μας και έχουν αποτυπωθεί στον πολιτισμό και την ιστορία μας.

Σήμα μας είναι το φουσκωμένο, από τον ούρειο άνεμο της αισιοδοξίας και της θέλησής μας για προσφορά στο τόπο, πανί του εκλογικού μας σκάφους, που ταξιδεύει με τη δύναμη της γνώσης των υποψηφίων μας, της υποστήριξης των φίλων μας και της ένθερμης αποδοχής της προσπάθειάς μας από πάμπολλους συνδημότες μας.

Αλλά και το όνομά μας έχει την ιδιαίτερη σημειολογία του. Προτάξαμε την πόλη μας σαν πρώτο συνθετικό, γιατί, απευθυνόμαστε στους δημότες της, καλώντας τους να γίνουμε συνοδοιπόροι, σε μια κοινή προσπάθεια ενός Δήμου ακόμα πιο όμορφου, ακόμα πιο ελκυστικού.

 Το ρήμα «ξεκινάμε» που αποτελεί το δεύτερο συνθετικό του ονόματός μας, είναι το κύριο στοιχείο που θέλουμε να χαρακτηρίσει τη δημοτική μας διαδρομή.

Θέλουμε μ’ αυτό, χωρίς να μειώνουμε σε τίποτα τη διαχρονική προσφορά όλων όσων προηγούμενα υπηρέτησαν το Δήμο μας, να υπογραμμίσουμε ότι ο δικός μας αγώνας και η εκλογική νίκη του συνδυασμού μας, έχει και θα αποδείξει ότι διαθέτει αδιαμφισβήτητα στοιχεία ενός ξεκινήματος, μιας αρχής για ένα νέο, ακόμα πιο οργανωμένο, καινοτόμο και ελπιδοφόρο σχέδιο ανάπτυξης και προόδου.

Οι στόχοι και επιδιώξεις μας

Το δημοτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις με άξονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.Πρωταρχική επιδίωξή μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών και δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου, η δίκαιη κατανομή πόρων και η ανάδειξη των χαρακτηριστικών ιδιαίτερης φυσιογνωμίας, κάθε γειτονιάς.

  • Δεσμευόμαστε στην εκπόνηση ξεχωριστών σχεδίων ανάπτυξης για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, ώστε κανείς κάτοικος των περιοχών αυτών, να αισθάνεται ότι δεν τον καλύπτει ισότιμα και ειλικρινά, η μέριμνα της νέας δημοτικής Αρχής.

  • Θα καταβληθεί προσπάθεια για ολοκληρωτική ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού των δημοτικών υπηρεσιών, με στόχο τη διευκόλυνση λειτουργίας και αποδοτικότητάς τους.

  • Με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της ανάγκης προσέλευσης του πολίτη στις δημοτικές υπηρεσίες, θα εργασθούμε για την εισαγωγή ηλεκτρονικών εφαρμογών εξυπηρέτησης παράλληλα με την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  • Οι συνθέσεις των συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων θα αλλάζουν τακτικά, ώστε περισσότεροι , που έχουν διάθεση και εμπειρία του αντικειμένου, να μπορούν να συμμετέχουν.

  • Θα αξιοποιηθούν τα εργαλεία που δίνει ο Κλεισθένης, κυρίως για τη λειτουργία επιτροπών διαβούλευσης και λαϊκών συνελεύσεων, καθώς πρόκειται για χρήσιμα μέσα έκφρασης των απόψεων των δημοτών πάνω σε διάφορα θέματα.

  • Θα διερευνηθεί κάθε δυνατότητα άντλησης χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα, για να μειωθεί ή εξαλειφθεί η προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό.

  • Οι τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, θα προσεχθούν ιδιαίτερα. Και για τους δύο αυτούς θα υπάρξει σχεδιασμός και θα κληθούν άνθρωποι του χώρου να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους, ενώ θα τους ζητηθεί να αναλάβουν επιπλέον αυτοτελείς δράσεις, υποστηρικτικές των ενεργειών του Δήμου, ώστε να μεγεθυνθεί η δύναμη επιρροής μας στα κέντρα αποφάσεων.

  • Θα στηριχθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας και θα δράσουμε μεθοδικά για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας των τοπικών προϊόντων μας, επιδιώκοντας την κατοχύρωση του τόπου προέλευσής τους.

  • Η κοινωνική μέριμνα είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο θα μεγιστοποιηθούν οι παρεμβάσεις μας και θα καταβληθεί ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα ενίσχυσης των δομών του. Το Δημοτικό Ιατρείο, Φαρμακείο, Εστιατόριο, Παντοπωλείο αποτελούν απόδειξη της αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους αδύνατους. Όλες ανεξαιρέτως οι δομές βοήθειας θα ενισχυθούν στη παροχή των υπηρεσιών τους.

  • Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που ρυθμίζει τις χρήσεις γης και οι πράξεις εφαρμογής των περιοχών Βέργας και Μ. Μαντίνειας είναι από τα θέματα που θα αντιμετωπιστούν με ξεχωριστή μελετητική πληρότητα και επάρκεια, γιατί πρόκειται για τις περιουσίες πολλών συμπολιτών μας και δεν επιτρέπονται λάθη και παλινωδίες.