Γαλέα Κική

Γαλέα Κική

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Η Κική Γαλέα, απόφοιτος του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας, σήμερα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως νοσηλεύτρια και ως γραμματέας. Από το 1999 έως το 2004 εργάστηκε ως νοσηλεύτρια στα στον ιδιωτικό τομέα και από το 2005 έως το 2009 ως γραμματέας σε μεγάλη τοπική επιχείρηση. Το 2010 έως το 2011 εργάστηκε ως γραμματέας στην ACS courier, το 2011 έως το 2012 εργάστηκε ως νοσηλεύτρια στο Δήμο Καλαμάτας, τμήμα Πρόνοιας καθώς και από το 2017 έως το 2018 ως γραμματειακή υποστήριξη στο γραφείο Αντιδημάρχων του Δήμου Καλάματας. Είναι πτυχιούχος της Νοσηλευτικής Σχολής Καλαμάτας και κατέχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Νοσηλεύτριας από το 1998.  Κατέχει βεβαιώσεις «ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και έχει βασικές γνώσεις στη χρήση Η/Υ. Μιλάει Αγγλικά.

Σπουδές: Σχολή Νοσηλευτικής Καλαμάτας

Phone: 6908604282
Email: kikigalea1@gmail.com

Περισσότερα Στελέχη

Αργυρόπουλος Γεώργιος

Αργυρόπουλος Γεώργιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Ζεμπίλας Ιωάννης

Ζεμπίλας Ιωάννης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Λιάβαρη Βενετία

Λιάβαρη Βενετία

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Κλάδης Παύλος

Κλάδης Παύλος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος