Καράμπελας Αθανάσιος

Καράμπελας Αθανάσιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Αθανάσιος Καράμπελας είναι απόφοιτος Νομικής και ασκεί μάχιμη δικηγορία στην Καλαμάτα. Επίσης, είναι νομικός σύμβουλος του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.

Τηλέφωνο: 6948591115

Email: thanpkar@gmail.gr

Περισσότερα Στελέχη

Αργυρόπουλος Γεώργιος

Αργυρόπουλος Γεώργιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Μινζτά Σοφία

Μινζτά Σοφία

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Μιχαλόπουλος Λυκούργος

Μιχαλόπουλος Λυκούργος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Μπαλόπουλος Ιωάννης

Μπαλόπουλος Ιωάννης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος