Μινζτά Σοφία

Μινζτά Σοφία

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Εφοριακός υπάλληλος στο Υπ. Οικονομικών από το 2006, στην Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας από το 2011. Από το 1999 έως το 2006 υπήρξε δόκιμος ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής στην ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Σ.Ο.Λ. αεοε).

Μεταπτυχιακός τίτλος στα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις από το Πανεπιστήμιο Aberdeen Σκωτία. Απόφοιτη τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εθελόντρια αιμοδότρια από το 2003.
Στο Κέντρο Χορού Καλαμάτας θα ήθελα να παρουσιάζονται/φιλοξενούνται περισσότερες εκδηλώσεις (πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, τουριστικές κλπ.)

Η Καλαμάτα να είναι τουριστικός προορισμός για όλον το χρόνο.

Θα ήθελα ως πρότυπο τον δικό μας Δήμο Τρικκαίωνν, αλλά και την ισπανική πόλη Μούρθια, να εξετάσουμε, να λάβουμε υπόψη και να υιοθετήσουμε τρόπους και δράσεις που έχρησαν τις πόλεις αυτές «ΠΡΑΣΙΝΕΣ».

Τηλέφωνο: 6977020012

Email: sofiamintza@gmail.com

Περισσότερα Στελέχη

Ατέσης Γεώργιος

Ατέσης Γεώργιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Γάτσινος Βασίλειος

Γάτσινος Βασίλειος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Λιάβαρη Βενετία

Λιάβαρη Βενετία

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Ναζέ – Δαβέρου Γιούλα

Ναζέ – Δαβέρου Γιούλα

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος